Arvet efter Pinochetdiktaturen

Skriftlig fråga 2010/11:674 av Kakabaveh, Amineh (V)

Kakabaveh, Amineh (V)

den 7 september

Fråga

2010/11:674 Arvet efter Pinochetdiktaturen

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet inskriven i både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter. Världens stater har ansvar att förverkliga denna rätt, göra grundutbildningen obligatorisk och kostnadsfri samt tillgänglig för alla. Inget av dessa åtaganden uppfylls i dag av det chilenska utbildningssystemet. Det är ett avreglerat system där staten överlämnat ansvaret över utbildningen till bolag och banker som drivs mer av att maximera vinstintressen än att garantera en högkvalitativ utbildning. Detta genomprivatiserade system är ett arv från Pinochetdiktaturen, som med brutala medel genomförde nyliberalen Milton Friedmans ekonomiska vanföreställningar. Sedan i maj har hundratusentals studerande genomfört protester mot detta utbildningssystem. Lärarförbundet kräver att staten återtar ansvaret för utbildningssystemet och genomför en kostnadsfri och demokratisk utbildning. I dag har detta system brutit samman och utbildningsnivån sjunkit. Lärare och studenter har protesterat, men har mötts av ett brutalt våld från regeringens sida. Hittills har 1 300 studenter arresterats och en tonårig pojke dödats. Studenternas protester är inte de enda. Fackföreningarna och mapuchefolket demonstrerar och protesterar mot den nyliberala politik som ännu är i bruk i landet. Det är uppenbart att den bräckliga chilenska demokratin hotas och att regeringen hemfaller till metoder från diktaturens tid.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vad avser utrikesministern att göra för att stödja den chilenska demokratin vad gäller krav på ett demokratiskt och rättvist utbildningssystem i enlighet med vad FN stadgar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-07 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-14)