Regeringens vallöfte om solvärme

Skriftlig fråga 2010/11:673 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 7 september

Fråga

2010/11:673 Regeringens vallöfte om solvärme

av Jens Holm (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Inför valet 2010 lovade de borgerliga partierna i sitt valmanifest ytterligare satsningar på den viktiga solenergin, som tillhörde ett av de ”skarpa förslag” som presenterades. Så här skrev man: ”Ytterligare insatser görs för att stimulera utvecklingen av solceller och solvärme” (”Jobbmanifestet”, s. 37).

Energimyndigheten, Boverket och Svensk Solenergi föreslog i januari 2010 att stödet till solvärmeinstallationer skulle fyrdubblas från dagens 24–25 miljoner till 100 miljoner kronor om året. Regeringen lyssnade inte på förslaget utan annonserade i budgetpropositionen för 2011 tvärtemot en successiv utfasning av stödet. Som en anpassning till regeringens linje har Energimyndigheten föreslagit en successiv utfasning över två år, 2012 och 2013.

Min fråga till närings- och energiministern är:

Vad avser närings- och energiministern att göra för att regeringen ska leva upp till sitt vallöfte om ”ytterligare insatser” för solvärme?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-07 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-14)