Framtiden för Järnvägsmuseet i Ängelholm

Skriftlig fråga 2010/11:672 av Engle, Kerstin (S)

Engle, Kerstin (S)

den 5 september

Fråga

2010/11:672 Framtiden för Järnvägsmuseet i Ängelholm

av Kerstin Engle (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I Ängelholm finns sedan många år ett Järnvägsmuseum. Museet visar järnvägens framväxt i Sverige och därmed en viktig del av vårt kulturarv. Ansvaret för museet har tidigare åvilat Banverket. I samband med att Trafikverket bildades i våras gavs inget särskilt uppdrag angående järnvägsmuseerna i Ängelholm och Gävle.

För tydlighetens skull måste tilläggas att dessa båda verksamheter visar helt olika delar av järnvägens historia. I Gävle visas infrastruktur med lok och vagnar. Ängelholm är ett modernt upplevelsemuseum som visar den svenska järnvägens framväxt i Sverige och dess betydelse för den ekonomiska utvecklingen under 1900-talet. Museet besöks årligen av 45 000 personer.

Enligt uppgift hotas verksamheten i Ängelholm eftersom det saknas lösningar för de samlingar som ägs av Trafikverket. Detta har påpekats redan i våras av Riksförbundet för Sveriges museer. Det finns en stor risk att verksamheterna hotas både av besparingar och av att museerna hamnar mellan stolarna i regeringskansliet.

Min fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd är därför:

Vilka initiativ ämnar statsrådet ta för att trygga verksamheterna vid Järnvägsmuseet i Ängelholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-05 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-14)