Skärpta regler för kemikalier i vardagsprodukter

Skriftlig fråga 2010/11:67 av Ernkrans, Matilda (S)

Ernkrans, Matilda (S)

den 12 november

Fråga

2010/11:67 Skärpta regler för kemikalier i vardagsprodukter

av Matilda Ernkrans (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Det är uppenbart att det finns en stor mängd kemikalier omkring varje familj i vardagen. Kemikalier finns i nappflaskor, i teflonpannor, i badleksaker och i rengöringsmedel. Varje småbarnsförälder kan känna igen sig i oron. Oron över att inte riktigt veta vad man omedvetet utsätter barnen för. Så ska det inte behöva vara. Till det kan läggas den klimatpåfrestning som många kemikalier utgör. Det minsta som kan krävas är ett initiativ om ett regelverk för ordentliga innehållsförteckningar som går att läsa och förstå. Självklart måste också Kemikalieinspektionen få tillräckliga resurser så att fler kontroller kan göras. Det är även hög tid att Sverige driver på i frågan om att inrätta en internationell kemikaliepanel såsom FN inrättade den framgångsrika klimatpanelen.

Det går att göra mer här hemma men också internationellt. Föräldrar ska inte behöva oroa sig för kemikalier i vardagen.

Min fråga till miljöministern blir därför vilka nya initiativ han är beredd att ta för att skärpa reglerna för kemikalier i vardagsprodukter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-12 Anmäld: 2010-11-12 Besvarad: 2010-11-17 Svar anmält: 2010-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-17)