Åtgärder mot kadmium för att skydda människor och miljö

Skriftlig fråga 2010/11:667 av Granbom Ellison, Karin (FP)

Granbom Ellison, Karin (FP)

den 30 augusti

Fråga

2010/11:667 Åtgärder mot kadmium för att skydda människor och miljö

av Karin Granbom Ellison (FP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

”Kadmium är på väg att bli ett folkhälsoproblem. Många svenskar utsätts för så mycket kadmium att det finns risk att det bidrar till skador på skelett och njurar.” Så skriver Kemikalieinspektionen i mars 2011 i den handlingsplan för en giftfri vardag som är resultatet ett regeringsuppdrag givet den 22 december 2010.

En av de största källorna till kadmium i reningsverken kommer från konstnärs- och hobbyfärger – ett av de få områden där kadmium i dag är tillåtet i konsumentprodukter. Under lång tid har det bedrivits arbete för att byta ut kadmiumhaltiga färger mot kadmiumfria färger för att minska påverkan på konstnärer, barn och miljö. Stora vinster har gjorts, men fortfarande är färgerna en betydande källa för kadmium i miljön och utgör på sikt ett hot för att kunna nyttja slammet från reningsverken.

Gödselmedel är en stor källa för kadmium till åkermark. I rapporten Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull (februari 2011) menar Kemikalieinspektionen att det behövs ett väsentligt lägre gränsvärde för kadmiumhalten i mineralgödsel än det som tillämpas i dag med hänvisning till risker för hälsoeffekter.

Jag vill fråga miljöministern vad han avser att göra för att minska kadmiumtillförseln till reningsverk och miljö för att på så sätt minska riskerna för skador hos människor och i miljön.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-30 Anmäld: 2011-09-01 Besvarad: 2011-09-07 Svar anmält: 2011-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-07)