Uttagsskatten mot vindkooperativ

Skriftlig fråga 2010/11:666 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 30 augusti

Fråga

2010/11:666 Uttagsskatten mot vindkooperativ

av Jens Holm (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Uttagsbeskattning av kooperativt ägd vindkraft är ett stort hinder för både utbyggnaden av förnybar energi samt för att bygga upp förtroendet för det förnybara. Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen krävt att regeringen ska lösa frågan, så att de som investerar i andelar i vindkraft inte ska drabbas. Exempelvis hade jag den 12 april i år en interpellationsdebatt med miljöminister Andreas Carlgren, men inga konkreta besked avlämnades då.

I går i SVT:s Aktuellt lämnade däremot näringsminister Maud Olofsson ett klart besked. Problemet med uttagsskatt mot vindkraftskooperativen ska lösas, enligt ministern. Så här sa Maud Olofsson till Aktuellt:

”Vi måste göra en översyn av beskattningen så att den blir likvärdig, och det kommer vi att göra i regeringen och se till att det blir det.”

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och energiminister Maud Olofsson:

När avser närings- och energiministern att ta initiativ till en översyn av uttagsskatten mot vindkooperativ?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-30 Anmäld: 2011-09-01 Besvarad: 2011-09-13 Svar anmält: 2011-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-13)