Etableringsreformens utfall

Skriftlig fråga 2010/11:663 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 25 augusti

Fråga

2010/11:663 Etableringsreformens utfall

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

När proposition 2009/10:60 ”Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd” trädde i kraft den 1 december 2010 sade regeringen att detta var den största reformen inom svensk integrationspolitik på 25 år.

Propositionen anger att det är Arbetsförmedlingen som ska upprätta och utforma en etableringsplan tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska omfatta högst 24 månader.

En färsk undersökning visar dock att resultatet är synnerligen magert. Enligt Arbetsförmedlingen är det endast tio personer som fått ett heltidsarbete. Flera remissinstanser har också mycket tidigt påtalat farhågor om att propositionen inte kommer att underlätta mottagandet av nyanlända invandrare. Det finns uppenbara risker för att det finns nyanlända invandrare som redan har avverkat uppåt en tredjedel av tiden i sin etableringsplan utan att det lett till arbete.

Min fråga till statsrådet Erik Ullenhag är:

Avser statsrådet att ta initiativ till nödvändiga korrigeringar av reformen i syfte att öka nyanlända invandrares möjligheter att få jobb och egen försörjning, och vilka åtgärder avser statsrådet i så fall att vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-09-08 Svar anmält: 2011-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-08)