Diabetikernas hjälpmedel

Skriftlig fråga 2010/11:662 av Karlsson, Christina (S)

Karlsson, Christina (S)

den 24 augusti

Fråga

2010/11:662 Diabetikernas hjälpmedel

av Christina Karlsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Landstingen ska enligt ett förslag av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) ta kostnaden för insulinpumpar, i stället för att de som i dag är statligt subventionerade. Det kan skapa stora skillnader i diabetesvården inom landet. Bor man i fel landsting kan man nekas pumpbehandling och själv få betala mellan 30 000 och 50 000 kronor om man är i behov av detta hjälpmedel.

Risken finns att skillnaderna mellan olika delar av landet ökar om landstingen tar över ansvaret och sedan väljer olika regler och möjligheter för patienterna. För andra hjälpmedel är redan skillnaden mellan vad du kan få som hjälpmedel och inte få som hjälpmedel mycket stor mellan olika delar av landet. Vilken behandling med hjälpmedel man kan få beror på upphandlingarna och var du bor. Dessa skillnader bör absolut inte öka.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att säkerställa att landets diabetiker garanteras en likvärdig behandling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-24 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-09-07 Svar anmält: 2011-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-07)