Trakasserier mot demokratiskt förtroendevalda i Turkiet

Skriftlig fråga 2010/11:661 av Kerimo, Yilmaz (S)

Kerimo, Yilmaz (S)

den 23 augusti

Fråga

2010/11:661 Trakasserier mot demokratiskt förtroendevalda i Turkiet

av Yilmaz Kerimo (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 24 december 2009 arresteras den kurdiska borgmästaren Demirbaş. Demirbaş kämpar för mångkulturalitet och mångspråkighet i staden Diyarbakır/SUR. Vid en domstolsrättegång senare döms och fängslas han.

Demirbaş lider av en allvarlig sjukdom kallad djup ventrombos. Utan riktig behandling försämras tillståndet för den insjuknade snabbt. Förhållandena i det turkiska fängelse där Demirbaş placerades efter domen var så dåliga att hans tillstånd snabbt försämrades. Efter internationella påtryckningar frigav Diyarbakırs fjärde domstol honom från det långtidsstraff han dömts till den 14 maj 2010, men man belade honom dock med reseförbud.

Enligt den medicinska expertrapporten måste Demirbaş söka vård utomlands för att kunna behandlas med medicinen Pradaxa. Det är tydligt att borgmästare Demirbaş har arresterats och dömts på grund av sina politiska åsikter. Han lider i dag svårt av att inte kunna söka den vård han behöver utomlands.

Jag har upprepade gånger krävt att regeringen ska agera mot situationen i Turkiet. Jag får allmänt välmenande fraser till svar, men det räcker inte. Det är dags att utrikesministern går från ord till handling.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka konkreta åtgärder avser utrikesministern att vidta för att sätta tryck på att demokratiska rättigheter respekteras i Turkiet så att trakasserierna mot demokratiskt förtroendevalda upphör?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-23 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-08-31 Svar anmält: 2011-09-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-31)