Intagningskrav till GMU

Skriftlig fråga 2010/11:659 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 18 augusti

Fråga

2010/11:659 Intagningskrav till GMU

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

För den som vill antas till grundläggande militär utbildning (GMU) ställer Försvarsmakten bland annat krav på godkänt betyg i A-kurserna för svenska, matematik, engelska och samhällskunskap. Vad avser både kraven i matematik och engelska är detta liktydigt med högskolebehörighet för dessa ämnen.

Enligt SCB var ungefär var tredje elev som höstterminen 2004 startade i gymnasiet fortfarande inte högskolebehörig fyra år senare. Även om statistiken inte är helt jämförbar med de krav Försvarsmakten uppställer, framstår det som sannolikt att en betydande andel unga inte når upp till de teoretiska kunskapskraven och därmed blir exkluderade från möjligheten att delta i försvaret av sitt land. Att ett ”lärlingsspår” öppnas upp kan få betydelse för både förankringen av försvaret och möjligheten att behålla de som rekryterats.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att bredda rekryteringen till Försvarsmakten, inklusive hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-18 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-09-01 Svar anmält: 2011-09-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-01)