Säkerhet för motorcyklister

Skriftlig fråga 2010/11:654 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 16 augusti

Fråga

2010/11:654 Säkerhet för motorcyklister

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den 1 januari 2011 trädde vägsäkerhetslagen i kraft. Den pekar ut motorcyklister som oskyddade trafikanter. En faktor som särskilt ska beaktas enligt lagen i samband med vägars detaljutformning är just mittremsor och barriärer för oskyddade trafikanter. Trafikverket har inte tagit fram något särskilt mc-räcke för kortare eller längre vägavsnitt. Trafikverket, som representerade Sverige i CEN, röstade den 16 juni nej till en standard som innebär underglidningsskydd på räcken för att göra dem säkrare för motorcyklister. Det blev i stället en teknisk specifikation, frivillig för Sverige att anta. Sverige sätter upp mer räcken än något annat land i Europa. Statistik och forskning visar att ju mer räcken som sätts upp, desto fler motorcyklister dödas och skadas i räckesolyckor. Det handlar både om mitt- och sidoräcken. Skaderisken kan minskas genom att välja räckestyper som är mer förlåtande vid kollisioner, att välja förlåtande sidoområden i stället för räcken samt att placera räcken längre ifrån vägbanan för att minska krockvåldet vid en kollision. Ny svensk forskning visar att vajerräcken och w-balkräcken, som är mest förekommande i Sverige, är lika farliga för motorcyklister.

Min fråga till statsrådet Elmsäter-Svärd är:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta så att det verkligen händer något i räckesfrågan som minskar risken att dödas och skadas allvarligt för Sveriges motorcyklister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-16 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-08-25 Svar anmält: 2011-09-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-25)