Barns rättigheter vid resor

Skriftlig fråga 2010/11:653 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 15 augusti

Fråga

2010/11:653 Barns rättigheter vid resor

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Nyligen rapporterades om en elvaårig flicka som tvingades avbryta sin resa med tåg, då hon inte kunde uppvisa giltig biljett. Ensam lämnades hon kvar på en okänd station och ort. Barnet kunde vid tillfället inte uppvisa sin biljett för konduktören, eftersom biljetten innehades av systern som vid tillfället besökte toaletten. Som ensam elvaåring med mycket svaga svenskkunskaper på en helt okänd station hade flickan inga möjligheter att ta sig hem och var naturligtvis mycket upprörd, ledsen och rädd. Först ett dygn senare återfanns flickan välbehållen.

Det är inte länge sedan riksdagen antog en ny strategi för att stärka barns rättigheter Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232). Enligt denna ska svensk lag, men även offentliga aktörers agerande, stå i samklang med barnkonventionens krav. Ändå är det aktuella fallet inte det enda där minderåriga har tvingats lämna sitt resande av olika anledningar. I det här specifika fallet handlar det om att statligt helägda SJ:s konduktör, uppenbarligen inte hade vetskap om barnkonventionen och att hänsyn ska tas till saker som barnets mognad och möjligheter att ta sig hem innan de agerar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet om hon ämnar vidta några åtgärder för att försäkra sig om att barns rättigheter och trygghet i samband med resande upprätthålls.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-15 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-08-29 Svar anmält: 2011-09-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-29)