Problem med telefon och datoruppkoppling

Skriftlig fråga 2010/11:652 av Bucht, Sven-Erik (S)

Bucht, Sven-Erik (S)

den 12 augusti

Fråga

2010/11:652 Problem med telefon och datoruppkoppling

av Sven-Erik Bucht (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Under sommaren har vi nästan dagligen uppmärksammats på att telefoni- och dataförbindelser inte fungerar i Norrbottens inland. Problemen har uppstått i samband med att Telia genomför teknikskifte där bolagets kopparledningar byts ut mot trådlösa system som inte fungerar. Även mycket långa handläggningstider vid felanmälan har fått allvarliga konsekvenser för såväl medborgare som företag. Jag har själv vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av kommunföreträdare, medborgare och företag som påtalat de konsekvenser som avbrotten förorsakat. Det handlar om äldre och sjuka personer som inte kommer i kontakt med sjukvård eller hemtjänst, trygghetslarm som inte fungerar, betalningstjänster som inte kan utföras och företagare som tappar kunder då datakommunikation saknas. Många äldre personer gråter då de beskriver den otrygghet de upplever då telefonerna inte fungerar. Äldre personer har blivit tvångsförflyttade för att trygghetslarmen inte fungerar. Det här är inget nytt problem. Statsrådet Anna-Karin Hatt har uppmärksammats på problemen ett flertal tillfällen via interpellationer. Problemen finns inte bara i Norrbotten även andra delar av Norrlands inland är drabbade.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ska den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster se till att verksamheten uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet samt uthållighet. Det som händer visar tydligt att lagen inte uppfylls i stora delar av landet. Min fråga till statsrådet Anna-Karin Hatt, som är ansvarig för dessa frågor, är:

Vad avser statsrådet att göra för att komma till rätta med ovan beskrivna problem och när kan medborgare och företag känna trygghet i att dessa nödvändiga kommunikationer fungerar även i de glesare delarna av landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-12 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-08-26 Svar anmält: 2011-09-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-26)