Diplomatisk närvaro i Mellanöstern

Skriftlig fråga 2010/11:651 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 11 augusti

Fråga

2010/11:651 Diplomatisk närvaro i Mellanöstern

av Roger Haddad (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Utvecklingen i Mellanöstern med flera demokratirörelser är positiv. I land efter land kräver befolkningen reformer och ett demokratiskt styre där man kan få yttra sig fritt och leva utan förtryck. Sverige och EU måste aktivt stötta denna utveckling och våra svenska ambassader i området är därför av extra stor vikt i dessa tider. Beskickningen i Beirut, Libanon, stängdes 2001 av besparingsskäl och i dag är ambassaden i Syrien även ansvarig för bevakningen av Libanon.

Den nuvarande situationen i Syrien och de oroligheterna där kräver maximal närvaro och fokus på utvecklingen i Syrien. Ambassadens förutsättningar att på ett seriöst och värdefullt sätt bevaka Libanon och knyta de värdefulla kontakter som behövs med politiker, det civila samhället och intresserade handelspartner är i dag väldigt små.

Sverige bör se över detta och överväga att öppna en ambassad i Beirut. I ett första steg bör den diplomatiska närvaron säkerställas men man bör också säkerställa att de diplomatiska relationerna mellan Sverige och Libanon, inte minst på det handelspolitiska området men också det politiska, åter byggs upp.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt hur han avser att förstärka den diplomatiska närvaron i Syrien och Libanon.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-11 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-08-25 Svar anmält: 2011-09-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-25)