Rätt till texttelefoni

Skriftlig fråga 2010/11:650 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 11 augusti

Fråga

2010/11:650 Rätt till texttelefoni

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Vårt samhälle i dag är helt uppbyggt på att alla har tillgång till telefoni. Vi behöver det såväl för kontakt med släkt och vänner som vid kontakt med myndigheter eller sjukvård.

Mot bakgrund av det så bör tillgången till telefoni vara en rättighet för alla.

Därför blir det ett problem när Telia stänger ned det fasta nätet och man inte längre kan använda texttelefonerna. För dem som är hörselskadade och i dag använder texttelefoni försvinner möjligheten att kommunicera via telefoni. Det är ytterst allvarligt att stänga ned fast telefoni innan man tekniskt löst texttelefoni. Detta är främst ett problem för de som bor på landsbygden. Oavsett var man bor och har ett funktionshinder ska man ha rätt till telefon i vårt moderna Sverige.

PTS har fått öronmärkta pengar för att bygga ut bredband i de områden där bolagen inte kan tjäna pengar, detta för att det även på sikt ska kunna bli bredband över hela Sverige. Problemet är dock att uppdraget i sig bygger på att man anmäler var det saknas, men att det därmed inte är någon garanti att pengarna styrs just dit.

Mot bakgrund av det anförda undrar jag vad statsrådet avser att ta för initiativ dels så att de som blir av med fast telefoni och är i behov av texttelefon får tillgång till det, dels för att säkra tillgången till bredband till berörd grupp.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-11 Svar anmält: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-25)