Odling av lök i Sverige

Skriftlig fråga 2010/11:65 av Svensson, Suzanne (S)

Svensson, Suzanne (S)

den 12 november

Fråga

2010/11:65 Odling av lök i Sverige

av Suzanne Svensson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Kemikalieinspektionen förbjuder användningen av växtskyddsmedlen Stomp och Totril, två växtskyddsmedel som används vid odling av lök i Blekinge, på Gotland och Öland. För lökodlarna innebär detta en konkurrensnackdel eftersom övriga länder inom EU tillåter användningen genom att lämna dispenser. Sannolikt medför detta att importen av lök kommer att öka vilket i sin tur medför att konsumenterna kommer att erbjudas lök med högre halter av bekämpningsmedel. Samtidigt hotas de svenska lökodlarna att slås ut. För att de svenska lökodlarna ska kunna konkurrera med övriga odlare inom EU måste villkoren vara likvärdiga.

Sverige har på ett tidigt stadium valt att vara ett föregångsland vad gäller användningen av växtskyddsmedlen Stomp och Totril. Det finns därför ett behov av att utveckla nya produkter som kan ersätta dessa och som kan användas vid odling av lök.

Närproducerad mat och livsmedelsproduktion är exempel på verksamheter som ger nya möjligheter för människor att kunna bo och arbeta på landsbygden. För att hela Sverige ska leva måste det ges goda förutsättningar att bedriva ett effektivt och ekologisk hållbart jordbruk.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att de svenska lökodlarna ska kunna bedriva sin verksamhet på likvärdiga villkor i förhållande till övriga odlare inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-12 Anmäld: 2010-11-12 Besvarad: 2010-11-17 Svar anmält: 2010-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-17)