Krisen för mjölkproducenter

Skriftlig fråga 2010/11:646 av Åhman, Marianne (FP)

Åhman, Marianne (FP)

den 9 augusti

Fråga

2010/11:646 Krisen för mjölkproducenter

av Marianne Åhman (FP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Vid en extrastämma den 14 juli röstade medlemmarna i mejeriföretaget Milko för en fusion med Arla. Samtidigt sänktes avräkningspriset för mjölken.

När nu fusionsbeslutet har tagits har redan större mjölkproducenter lämnat företaget, främst de som har större besättningar som själva kan fylla en tankbil varje dag eller bor i geografiska områden där gårdarna ligger närmare varandra. Kvar blir många små och medelstora producenter.

Konkurrensverkets prövning av fusionen mellan Arla och Milko väntas inte kunna slutföras förrän tidigast i oktober, vilket skapar en ytterst pressad situation för de berörda företagarna. Enligt LRF:s förbundsordförande riskerar 2 800 jobb att försvinna på grund av att mjölkproducenterna kan ha svårt att hålla produktionen i gång fram till fusionen.

Jag begär inte att landsbygdsministern ska uttala sig i frågan om fusionen mellan Arla och Milko. Däremot frågar jag:

Hur ser landsbygdsministern på den uppkomna situationen och möjligheten för livsmedelsproducenter till tillfälligt stöd under en akut krissituation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-09 Besvarad: 2011-08-23 Svar anmält: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-23)