Diskriminering av kvinnor i sfi-utbildning

Skriftlig fråga 2010/11:641 av Pärssinen, Raimo (S)

Pärssinen, Raimo (S)

den 26 juli

Fråga

2010/11:641 Diskriminering av kvinnor i sfi-utbildning

av Raimo Pärssinen (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Det har framkommit, via nyhetsartiklar i Arbetarbladet, att nyanlända kvinnor blir negativt särbehandlade. Tidningsartikeln beskriver en familj som flydde till Sverige 2009. Mannen i familjen fick genast erbjudande om sfi-utbildning, något som inte kvinnan fick. När hon efterfrågade varför inte hon skulle få påbörja sfi-utbildning så blev svaret att hon hade ett litet barn och kommunen inte kunde erbjuda barnomsorg!

Efter några månader kunde dock barnet börja inom förskolan och kvinnan fick vänta ytterligare några månader på en ledig plats inom sfi.

Kvinnan klarade av sfi:s fyra nivåer på ett år, en prestation som enligt Skolverkets regler ger en bonus på 12 000 kronor. Villkoret för bonusen är att studierna ska vara avklarade 15 månader efter ankomsten till Sverige.

Eftersom kvinnan inte fick påbörja sina studier när hon anlände till Sverige utan fick vänta så klarade hon av sina studier 18 månader efter ankomsten och får därför inte tillgång till prestationsbonusen.

Regelsystemet förolämpar och diskriminerar kvinnor i hennes situation.

Vad är ansvarigt statsråd beredd att göra för att komma till rätta med det ovan beskrivna problemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-07-26 Besvarad: 2011-08-19 Svar anmält: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-19)