Kronofogdemyndigheten

Skriftlig fråga 2010/11:64 av Omanovic, Jasenko (S)

Omanovic, Jasenko (S)

den 12 november

Fråga

2010/11:64 Kronofogdemyndigheten

av Jasenko Omanovic (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Kronofogdemyndigheten planerar att flytta sitt kontor från Härnösand till Sundsvall. Beslutet verkar inte vara motiverat av ekonomiska skäl, eftersom hyresnivån i Härnösand är lägre än i Sundsvall. Av de anställda tillhör omkring hälften myndighetens regionala grupp, varför deras fysiska placering inte heller motiverar flytten.

För Härnösands kommun innebär flytten att drygt 20 kvalificerade arbetstillfällen försvinner från staden. Det är ännu ett steg i utvecklingen att koncentrera statlig verksamhet på ett enda ställe i länet. Detta utarmar arbetsmarknaden i de övriga kommunerna samtidigt som det är tveksamt om man gör några samhällsekonomiska vinster.

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att Kronofogdemyndigheten i större omfattning ska ta hänsyn till ekonomin när man planerar flytt av myndigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2010-11-12 Inlämnad: 2010-11-12 Svar anmält: 2010-11-18 Besvarad: 2010-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-18)