Dömda pedofilers tillgång till internet

Skriftlig fråga 2010/11:637 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 15 juli

Fråga

2010/11:637 Dömda pedofilers tillgång till internet

av Eva-Lena Jansson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Den 10 juli 2008 fattade regeringen beslut om direktiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (dir. 2008:93), den så kallade Psykiatrilagsutredningen. Utredningen som senare fått tilläggsdirektiv och en förlängd tid för uppdraget, ska redovisa sitt resultat senast den 15 december 2011. I en interpellation ställd den 7 april i år har socialministern fått frågan om han ämnar vidta åtgärder för att hindra personer dömda till rättspsykiatrisk vård från att använda mobiltelefon och datorer. Bakgrunden är att pedofiler, men också andra sexualförbrytare, dömda till rättpsykiatrisk vård har haft tillgång till internet på rättpsykiatrisk klinik och därmed kunnat begå nya barnpornografibrott. Socialministern hänvisade i sitt interpellationssvar den 26 april att han avvaktade utredningen och därför inte hade för avsikt att ändra lagstiftningen. I en tidningsintervju den 11 juni uttalade sig regeringens utredare och tänkte sig att en ny lagstiftning kunde vara på plats tidigast den 1 januari 2014. Det vill säga nästan sex år efter att utredningen tillsattes.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är följande:

Avser socialministern att vidta åtgärder för att snabba på en lagstiftning gällande internetförbud för pedofiler dömda till rättspsykiatrisk vård?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-07-15 Besvarad: 2011-07-29 Svar anmält: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-07-29)