Sjukpenningsregler för kvinnor med svåra graviditetsbesvär

Skriftlig fråga 2010/11:636 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 15 juli

Fråga

2010/11:636 Sjukpenningsregler för kvinnor med svåra graviditetsbesvär

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Trots upprepad kritik mot fyrkantiga regler i sjukförsäkringen lyssnar inte regeringen på kritiken. Administrativa tidsgränser innebär att Försäkringskassan uppmanar sjukskrivna att säga upp sig från sitt arbete, sälja sitt företag, helt i linje med regeringens så kallade jobbpolitik. Även personer som är sjukskrivna på grund av graviditetsbesvär, något som måste anses som temporärt, uppmanas att lämna sitt ordinarie jobb och i stället anmäla sig hos Arbetsförmedlingen. Enligt gällande regler kan en gravid kvinna få sjukpenning om hon blir sjuk under graviditeten och sjukdomen sätter ned arbetsförmågan. Det gäller oberoende av om sjukdomen beror på graviditeten eller inte. En normal graviditet betecknas däremot inte som sjukdom, men om graviditetsbesvären blir svåra kan de jämställas med sjukdomstillstånd. Vissa komplikationer under graviditeten betraktas som sjukdom och ger rätt till sjukpenning. Det gäller till exempel hotande förtidsbörd, hotande missfall, flerbarnsgraviditet och RH-immunisering.

De dogmatiska tidsgränserna i sjukförsäkringen gör att rätten till sjukpenning vid svåra graviditetsbesvär underordnas till förmån för att kvinnan ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

Min fråga till statsrådet Ulf Kristersson är följande:

Avser statsrådet Kristersson att vidta några åtgärder i sjukförsäkringen för att inte kvinnor med svåra graviditetsbesvär ska bli utförsäkrade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-07-15 Besvarad: 2011-07-29 Anmäld: 2011-08-25 Svar anmält: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-07-29)