Umeå hamn och utebliven järnvägssatsning

Skriftlig fråga 2010/11:63 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 12 november

Fråga

2010/11:63 Umeå hamn och utebliven järnvägssatsning

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I Västerbottens länstransportplan finns ett utvecklingsprojekt för Umeå hamn. Det handlar om åtgärder som är positiva för klimatet och trafiksäkerheten. Det är ett samfinansieringsprojekt mellan Umeå kommun, Västerbottens län, Trafikverket och EU. Men nu har Trafikverket meddelat att deras andel av projektet, 30 miljoner kronor, saknas och inte kan betalas ut.

Kommer projektet inte i gång hindras utvecklingen av sjöfart och järnväg i Västerbotten. Frågan är också om pendeltågstrafiken Vännäs–Umeå–Holmsund nu kan bli av utan denna investering.

Det är högst anmärkningsvärt att staten via Trafikverket kanske inte avser att följa det avtal som parterna gemensamt skrivit under. Ett undertecknat medfinansieringsavtal mellan berörda parter måste självklart följas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Vad avser statsrådet att göra för att ingångna avtal mellan stat och län/kommun följs så att den tidigare utlovade satsningen på Umeå hamn kan genomföras som planerat?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2010-11-12 Inlämnad: 2010-11-12 Svar anmält: 2010-11-16 Besvarad: 2010-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-16)