Förhållningssätt inom polisen beträffande personer med utländsk bakgrund

Skriftlig fråga 2010/11:627 av Ferm, Maria (MP)

Ferm, Maria (MP)

den 29 juni

Fråga

2010/11:627 Förhållningssätt inom polisen beträffande personer med utländsk bakgrund

av Maria Ferm (MP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Med jämna mellanrum rapporteras det om hur det förekommer en ”rå jargong”, främlingsfientlighet och fördomar inom polisen. Enligt en artikel i Aftonbladet den 21 juni 2011 har närpolisen i Huddinge gjort ett varningsutskick till boende i Huddinge och Hammarby Sjöstad den 14 juni 2011 där olika folkgrupper kollektivt beskrivs som tjuvaktiga. Enligt en studie från Göteborgs universitet, som P3:s Nyheter rapporterar om den 23 juni 2011, är ”rå jargong och fördomsfulla skämt om utlänningar” vardag inom polisen i Västra Götaland.

Detta handlar om strukturella problem som genomsyrar polisen. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport Diskriminering i rättsprocessen (rapport 2008:4) betraktas personer med utländsk bakgrund som mindre trovärdiga än etniska svenskar – på brottsplatsen, under brottsutredningen och i domstolsförhandlingen.

Fördomarna och diskrimineringen är ett hot mot den enskildes rättssäkerhet och mot allmänhetens förtroende för rättsväsendet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitieministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa att strukturell diskriminering inom polisen inte förekommer.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-06-29 Anmäld: 2011-06-30 Besvarad: 2011-08-01 Svar anmält: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-01)