Syrien

Skriftlig fråga 2010/11:626 av Güclü Hedin, Roza (S)

Güclü Hedin, Roza (S)

den 27 juni

Fråga

2010/11:626 Syrien

av Roza Güclü Hedin (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Situationen för Syriens befolkning är mycket kritisk. Regimen beordrar soldater att skjuta alla som opponerar sig emot det rådande. Detta är oacceptabelt! Det är anmärkningsvärt att man från internationellt håll inte agerar mer och visar handlingskraft. Människor svälter och är i behov av förnödenheter. Bristen på humanitär närvaro är påtaglig.

I Syrien finns det olika minoritetsgrupper. Bland dem finns det kurder. Kurdernas situation har varit trängd under många, många år. De senare åren har förtrycket eskalerat och förföljelsen ser inga gränser. Minoritetsgrupper är särskilt utsatta i kritiska situationer och bör därmed uppmärksammas.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga:

Vad avser utrikesministern att göra för att garantera människorna i Syrien humanitär hjälp, och vilka insatser kan vi förvänta oss från Sveriges håll?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-27 Anmäld: 2011-06-27 Besvarad: 2011-07-06 Svar anmält: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-07-06)