Tullverkets framtid

Skriftlig fråga 2010/11:623 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 23 juni

Fråga

2010/11:623 Tullverkets framtid

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Tullverket har en viktig ”skyddande” uppgift för Sverige. Det är Tullverket som bevakar våra gränser och förhindrar införsel av olagliga produkter.  Tullverket tar också in tullar, mervärdesskatt och andra avgifter vilket säkerställer finansieringen av den offentliga sektorn och bidrar till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv.

Enligt Tullverkets budgetunderlag 2011–2013 daterat den 25 februari 2010 – årets budgetunderlag saknas tyvärr i databasen – har Tullverkets ledningsgrupp beslutat att avgångar (ålderspensionärer och de som säger upp sig själva) endast kan ersättas i förhållandet 1:2. Tullverket underskred redan vid utgången av 2009 det minimiantal anställda, 2 150, som angivits som en lägsta nivå för att möjliggöra en god verksamhet i hela landet. Vid utgången av 2010 hade Tullverket 2 106 anställda och beräknas med 1:2-politiken nå 1 944 anställda vid utgången av 2013. Hela 34 miljoner personer passerade landgränsen 2010, antalet tullärenden var 5 miljoner. Antalet beslag var 6 656 och antal brottsutredningar 6 878. Beslagen av illegala varor ökar och att höjningen av punktskatterna 2011 och 2012 torde öka incitamenten till smuggling av både alkohol och tobak.

Statsrådet har det övergripande ansvaret för statsförvaltningen och borde därför uppmärksamma Tullverkets besvärliga situation och svårigheter att garantera en fullgod verksamhet för hela landet.

Genom vilka åtgärder eller initiativ – omorganisation, ändrade direktiv eller personalförstärkningar – avser statsrådet att säkra en god tullverksamhet i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-06-23 Anmäld: 2011-06-27 Besvarad: 2011-08-09 Svar anmält: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-09)