Turkiet

Skriftlig fråga 2010/11:622 av Güclü Hedin, Roza (S)

Güclü Hedin, Roza (S)

den 23 juni

Fråga

2010/11:622 Turkiet

av Roza Güclü Hedin (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I början av denna vecka beslutade den turkiska valmyndigheten att rösta ned en nyinvald parlamentarikers riksdagsplats. Detta trots att kandidaten fått det officiellt bekräftade juridiska beviset som styrker och legitimerar dennes status som invald parlamentariker i det turkiska parlamentet. Kandidaten fick över 77 000 personröster. Detta agerande strider mot den turkiska grundlagen.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga:

Vad avser utrikesministern att göra för att lyfta detta på EU-nivå utifrån det arbete som görs för att Turkiet ska leva upp till de kriterier som gäller för ett Europamedlemskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-06-23 Anmäld: 2011-06-27 Svar anmält: 2011-06-30 Besvarad: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-30)