Förmånsbilar

Skriftlig fråga 2010/11:620 av Leander, Helena (MP)

Leander, Helena (MP)

den 23 juni

Fråga

2010/11:620 Förmånsbilar

av Helena Leander (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Förmånsbil är den vanligaste personalförmånen i dag med drygt 220 000 användare – en ökning med 20 000 sedan 2005. En anledning till populariteten är den förmånliga skattebehandlingen: enligt Dagens Industri den 21 juni blir det 10–30 procent billigare för den anställda vars arbetsgivare erbjuder bil som löneförmån mot ett bruttolöneavdrag än för den som köper motsvarande bil själv för sin lön. Det kan inte vara meningen att skattesystemet på det här sättet ska gynna arbetstagare som väljer att ta ut en del av sin lön i form av en förmånsbil framför arbetstagare som tar ut kontant lön och sen använder lönen till bilköp eller något annat. Det är inte bara olyckligt av miljöskäl utan också av likformighetsskäl, då staten inte utan tydlig anledning bör gynna vissa löneförmåner framför kontant lön.

Jag vill därför fråga finansministern om han avser att vidta några åtgärder för att skattesystemet inte ska premiera förmånsbilar framför kontant lön.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-06-23 Anmäld: 2011-06-27 Besvarad: 2011-08-09 Svar anmält: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-09)