Hanteringen av Europadomstolens ställningstagande om utvisningar till Bagdad

Skriftlig fråga 2010/11:62 av Höj Larsen, Christina (V)

Höj Larsen, Christina (V)

den 12 november

Fråga

2010/11:62 Hanteringen av Europadomstolens ställningstagande om utvisningar till Bagdad

av Christina Höj Larsen (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

UD mottog den 22 oktober ett meddelande från Europadomstolen om att den avser att ge inhibition till varje irakier som överklagar sitt beslut om utvisning till Bagdad. Alla tre avdelningar av Europadomstolen stod bakom ställningstagandet. Meddelandet besvarades men varken regeringen eller svenska myndigheter gick ut offentligt med information om det nya läget förrän uppgifterna två veckor senare blivit kända tack vare asylrörelse och medierna. Däremellan skedde minst en massavvisning till Bagdad.

Migrationsverket informerar nu till slut på sin hemsida om att Europadomstolen ger inhibition åt den som överklagar sin utvisning till Bagdad. Migrationsverket väljer dock att inte själva besluta om inhibition. Eftersom någon rättshjälp inte ges åt den som har lagakraftvunnet beslut är de flesta utvisningshotade i praktiken hjälplösa. De få som har ekonomisk möjlighet att anlita advokat eller har turen att ha kontakt med ideellt arbetande ombud kan överklaga och ges då inhibition. I praktiken blir det detta som avgör om man får stanna eller inte. Med andra ord är situationen sådan att människor i dag utvisas till Bagdad trots att svenska myndigheter vet om att dessa utvisningar tills vidare skulle stoppas om de överklagades till högre instans.

Till detta kommer att den redan hårt överbelastade Europadomstolen i onödan utsätts för en stor extra arbetsbörda i och med att svenska myndigheter inte själva beslutat om inhibition. Det riskerar att gå ut över övriga delar av domstolens arbete med mänskliga rättigheter. Min fråga till migrationsminister Tobias Billström är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra att situationer av den här typen uppstår igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-12 Anmäld: 2010-11-12 Besvarad: 2010-11-22 Svar anmält: 2010-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-22)