Karlsborgsmålet Hammaren

Skriftlig fråga 2010/11:619 av Rådberg, Peter (MP)

Rådberg, Peter (MP)

den 23 juni

Fråga

2010/11:619 Karlsborgsmålet Hammaren

av Peter Rådberg (MP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Försvarsmakten vill utöka sin verksamhet, Karlsborgsmålet Hammaren, från 20 dagar per år till 80 dagar per år. Det är en ökning med 300 procent. Försvarsmakten utnyttjar inte de 20 dagar per år som man har till sitt förfogande i dag, vilket gör att ökningen blir än mer förvånande.

Försvarsmakten vill ha tillstånd att flyga över Vättern i 80 dagar med JAS-plan, attackplan och helikoptrar, samt tillstånd till skarpa stridsövningar tillsammans med främmande makt. Man vill dessutom utöka dagens gränser för verksamheten. Dessutom vill man också kunna fälla bomber under 10 nätter om året. Man avser att skjuta ca 10 000 raketer och avlossa ca 30 000 skott med automatkanon.

Detta vill Försvarsmakten göra i en sjö som är vattentäkt för hundratusentals människor. Vättern är en av norra Europas största dricksvattenreservoarer. Vättern skyddas också av fyra riksintressen enligt miljöbalken – för friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö. Dessutom är Vättern i sin helhet en del av EU:s nätverk av skyddade områden, ett så kallat Natura 2000-område.

Det är mycket viktigt att det råder en god balans mellan Försvarsmaktens verksamhet och andra intressen i området. I det här ärendet har Försvarsmakten hamnat på kollisionskurs med stora delar av befolkningen runt Vättern, vilket är olyckligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsministern:

Vilka är försvarsministerns motiv till denna kraftiga ökning av verksamheten runt Hammaren och vilka är dessa nya internationella inriktningar som åsyftas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-23 Anmäld: 2011-06-27 Besvarad: 2011-06-29 Svar anmält: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-29)