Förutsättningarna för rätt till assistans

Skriftlig fråga 2010/11:618 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 23 juni

Fråga

2010/11:618 Förutsättningarna för rätt till assistans

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Vid kontakt med föräldrar till barn med funktionshinder uppfattar jag att Försäkringskassans tolkning av lagen när det gäller rätt till stöd som tidigare har varit beviljade nu i allt fler fall innebär att man nekas stöd. Ett par exempel får exemplifiera de problem som medborgarna jag talat med stött på.

 En mamma berättar att hennes son tidigare haft 16 timmar beviljad dubbelassistans per dygn och efter nytt beslut nu har sonen rätt till 5 timmar per vecka. Detta beslutades utan att någon förbättring av tillståndet har skett. Försäkringskassan uppger som orsak till de förändrade bedömningarna att reglerna har ändrats.

 En tidningsartikel i Värmlands Folkblad den 18 juni berättar om ytterligare ett fall, en man som 1999 fick en stroke och då beviljades 32 timmar per vecka i assistans och som i dag har under 10 timmar, detta trots att han blivit sämre och har läkarintyg som säger att han i princip behöver assistans dygnet runt. Försäkringskassan säger i artikeln att man är en myndighet som har riktlinjer att följa.

I Försäkringskassans vägledningsbroschyr med namnet ”om du har en funktionsnedsättning” utelämnas dessutom viktig information kring det man har rätt till. Där tas enbart grundläggande behov upp medan övriga personliga behov, som kan vara det som gör att man med stöd tillförsäkras goda, värdiga levnadsvillkor, inte nämns med ett enda ord.

Jag vill nu fråga statsrådet om han tagit initiativ till att regeringen gett Försäkringskassan ändrade direktiv som får effekter i form av minskade assistanstimmar för enskilda individer.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-23 Anmäld: 2011-06-27 Besvarad: 2011-06-29 Svar anmält: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-29)