Situationen för Ahmadiyamedlemmar i Pakistan

Skriftlig fråga 2010/11:616 av Heydari, Shadiye (S)

Heydari, Shadiye (S)

den 22 juni

Fråga

2010/11:616 Situationen för Ahmadiyamedlemmar i Pakistan

av Shadiye Heydari (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Lördagen den 11 juni 2011 gick Asian Human Rights Commission ut med ett pressmeddelande under titeln ” Extremister planerar öppet att döda hundratals Ahmadis, Regeringen blundar” Khatme Nabuwwat  Organisation (organisationen profetskap sigill) i Pakistan har lanserat en kampanj i Faisalabad, Punjab, Pakistan, i syfte att döda Ahmadiyamuslimer.

Organisationen har gått ut med ett öppet brev och offentliggjort en skriftlig förteckning över eliten bland Ahmadiyamuslimer, det vill säga läkare, lärare och affärsmän i Faisalabad. Man har motiverat, manipulerat och inspirerat samhället med budskapet ”Väck ert samvete! Och var orädd, heliga krigare av Khatme Nabuwwat, döda dem anhängare av Ahmediya läran och få martyr ställning”.

I Faisalabad är situationen väldig ostabil och farlig. Ingen Ahmadiya kan garanteras trygghet eller säkerhet. Av Pakistans regering, polis och domstolsväsendet har inga officiella uttalanden tillkännagivits om det öppna budskapet som vållar denna enorma skräck. Barn är rädda för att gå i skolan och affärsmännen är rädda för att öppna sina affärsverksamheter.

För några månader sedan dödes fyra Ahmadiyamuslimer i Faisalabad på grund av dessa typer av uttalanden. Sverige har tagit en stark ställning för att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna för minoriteter, särskilt de rättigheter som berör trosfrihet.

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att stärka skyddet för medlemmarna av Ahmadiyasamfundet i Pakistan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-22 Anmäld: 2011-06-27 Besvarad: 2011-06-29 Svar anmält: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-29)