Åtgärder mot visst slag av skatteplanering

Skriftlig fråga 2010/11:615 av Johnson, Jacob (V)

Johnson, Jacob (V)

den 22 juni

Fråga

2010/11:615 Åtgärder mot visst slag av skatteplanering

av Jacob Johnson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Det pågår en tvist mellan Skatteverket och Arlanda Express rörande den ränta på 13 procent som bolaget betalar på ett lån från sitt moderbolag, det australiensiska riskkapitalbolaget Macquarie, genom den Luxemburgregistrerade fonden Macquarie European Infrastructure Fund. Räntenivån ligger enligt Skatteverket sex procentenheter över marknadsräntan. Den höga räntenivån gör att Arlanda Express bokföringsmässigt minskar sin vinst och därmed den bolagsskatt som företaget ska betala i Sverige. Enligt Svenska Dagbladet handlar det om att företaget tjänat 36 miljoner kronor extra i form av utebliven skatt.

Samtidigt behöver inte Arlanda Express betala någon ränta på det så kallade royaltylån som man erhållit av Riksgälden på 1 miljard kronor. Arlanda Express och dess ägare tjänar så att säga på både gungorna och karusellen. Först i mitten av 2020-talet beräknas de första amorteringarna på detta lån börja återbetalas. Sedan Macquarie köpte Arlanda Express 2004 har bolaget tjänat 90 miljoner kronor och man har betalat ut 140 miljoner kronor i utdelning till ägarna.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Med anledning av det anförda, avser finansministern att ta något initiativ i fråga om lagstiftning eller på annat sätt som försvårar ett sådant agerande som beskrivits ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-06-22 Anmäld: 2011-06-22 Besvarad: 2011-08-09 Svar anmält: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-09)