Framtiden för utbildningsorterna inom MSB

Skriftlig fråga 2010/11:612 av Sonidsson, Eva (S)

Sonidsson, Eva (S)

den 21 juni

Fråga

2010/11:612 Framtiden för utbildningsorterna inom MSB

av Eva Sonidsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

MSB tillhandahåller utbildningar på bland annat Revinge, Rosersberg och Sandö. I utbudet på skolorna finns till exempel grund- och vidareutbildning för räddningstjänst och annan säkerhetsverksamhet.

Det pågår en utredning där det finns förslag på förändring av räddningsskolornas inriktning, en utökning i Revinge och en minskning på Sandö. Det är oroväckande när man ser att detta kanske är ett steg i riktningen att avveckla verksamheten på Sandö.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att behålla samma kvalitet på båda utbildningsorterna Revinge och Sandö?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-21 Anmäld: 2011-06-21 Besvarad: 2011-06-29 Svar anmält: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-29)