EU:s optionsrätt till uran som bryts i Sverige

Skriftlig fråga 2010/11:610 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 21 juni

Fråga

2010/11:610 EU:s optionsrätt till uran som bryts i Sverige

av Jonas Sjöstedt (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

I en debatt i riksdagen har näringsministern hävdat att Sverige ensamt bestämmer över nyttjandet över våra urantillgångar. Detta är dock omtvistat med tanke på att Sverige omfattas av EU:s Euratomfördrag. Fördraget innebär inte att ett land kan tvingas att bryta uran men att EU har optionsrätt till det uran som bryts. Euratomfördraget ger EU stora befogenheter över tillgången till klyvbart material i artikel 52. Att EU hävdar denna optionsrätt har också bekräftats av ansvariga EU-kommissionärer. I artikel 70 ges EU såväl insyn i som ett visst inflytande över uranprospektering.

Med anledning av detta frågar jag hur närings- och energiministern gentemot EU kommer att klargöra räckvidden av EU:s optionsrätt över klyvbart material enligt Euratomfördraget.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-21 Anmäld: 2011-06-21 Besvarad: 2011-06-29 Svar anmält: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-29)