Jämställdhet med hjälp av sänkta arbetsgivaravgifter

Skriftlig fråga 2010/11:60 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 12 november

Fråga

2010/11:60 Jämställdhet med hjälp av sänkta arbetsgivaravgifter

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

För en tid sedan uttalade statsministern i SvD att han ställde sig positiv till idén om sänkta arbetsgivaravgifter till de företag som följer jämställdhetslagstiftningen.

Jämställdhet inom företag är viktigt inte bara för medarbetarna utan även för företaget självt då det påverkar lönsamheten.

Det kan dock tyckas märkligt att man ska få ersättning för att man gör det som står i lagen, men det kan vara ett ekonomiskt styrmedel som kan få fler att jobba aktivt med jämställdhet och få ett jämställdhetsarbete som går längre än vad lagen kräver.

Lagen har ju dessutom mjukats upp av den borgerliga regeringen då krav på till exempel jämställdhetsplaner numera bara gäller företag som har mer än 25 anställda.

Vi i miljöpartiet är för ekonomiska styrmedel och vi bjuder gärna på våra förslag.

Min fråga är:

Vilka avsikter har statsministern när det gäller hur sänkning av arbetsgivaravgifter eller andra ekonomiska styrmedel inom jämställdhetspolitiken ska kunna ske och vilka initiativ har statsministern hittills tagit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-12 Anmäld: 2010-11-12 Besvarad: 2010-11-17 Svar anmält: 2010-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-17)