Deltagande vid OECD:s turismmässa i Jerusalem

Skriftlig fråga 2010/11:6 av Linde, Hans (V)

Linde, Hans (V)

den 13 oktober

Fråga

2010/11:6 Deltagande vid OECD:s turismmässa i Jerusalem

av Hans Linde (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Sverige och EU har varit tydliga med att man betraktar östra Jerusalem som ockuperat i strid med folkrätten och att Jerusalem inte erkänns som Israels huvudstad. Israel ser dock hela staden som sin odelade huvudstad och stora ansträngningar görs för att omvärlden ska erkänna den som sådan. Den 20–22 oktober arrangerar den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD en turismkonferens i Jerusalem. Att konferensen förlagts till Jerusalem och inte Tel Aviv är ett tydligt exempel på hur man vill förmå omvärlden att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Spanien och Storbritannien har meddelat att man ej kommer att delta på konferensen eftersom den ska hållas i just Jerusalem. 

Israelisk turistnäring har starka band till israelisk ockupationspolitik. För att bereda plats för israeliska turistmål i Jerusalem rivs palestinska hem. I bland annat Silwan, i östra Jerusalem, har familjer tvingats ur sina hem till förmån för turistmålet ”kung Davids stad”. Israeliska nationalparker, vandringsleder och museer är ofta belägna på ockuperat område, i synnerhet i anslutning till bosättningar och längs med Jordandalen. Detta underminerar palestiniernas förutsättningar att utveckla en egen turistnäring och bidrar dessutom än mer till landexploateringen och inskränkningarna av palestiniernas rörelsefrihet.

Vänsterpartiet var kritiskt till beslutet att välja in Israel i OECD i maj i år. Vi ansåg att Israel inte levde upp till OECD:s regelverk på en rad punkter och att Israel skulle utnyttja medlemskapet som ett verktyg i den pågående konflikten i Mellanöstern. Vi anser att även Sverige bör avstå från att skicka delegater till Jerusalem.

Med anledning av detta vill jag fråga:

Avser utrikesministern att agera för att Sverige inte skickar några delegater till OECD:s turismmässa i Jerusalem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-13 Anmäld: 2010-10-19 Besvarad: 2010-10-19 Svar anmält: 2010-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-19)