Skatteregler, jobben och den nya sjöfarten

Skriftlig fråga 2010/11:569 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 1 juni

Fråga

2010/11:569 Skatteregler, jobben och den nya sjöfarten

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Traditionellt har sjöfart och arbete inom sjöfart handlat om gods- och passagerartransporter.

Under det senaste årtiondet har det dock uppstått ett nytt och växande marknadssegment inom internationell sjöfart. Denna sjöfart bedriver undersökningar av havsbottnar och sysslar med olika infrastrukturprojekt i marina miljöer. Det kan handla om pipelinjeprojekt, kraftkablar eller kommunikationskablar. Ytterligare projekt handlar om havsbaserad vindkraft och vågkraft.

Även om näringspolitiska förutsättningar, genom ändrade regler för sjöfartsstödet, införs i syfte att fånga upp denna utveckling så behövs också ändringar av skattelagstiftningen. Enligt Skatteverkets nyligen redovisade bedömning av artikel 3.1.h. i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet, anses sjöfart som ej utför gods- eller passagerartrafik inte gå i ”internationell trafik”. Undantagen i dubbelbeskattningsavtalen blir då inte tillämpliga, och en svensk sjöman som arbetar i denna nya sjöfart blir fullt skatteskyldig i Sverige. Enda utvägen för ett svenskt rederi att uppnå likvärdiga villkor gentemot sina utländska konkurrenter blir då att flagga ut sina fartyg och använda utländska sjömän.

Vilka initiativ avser finansministern att ta i fråga om det nordiska dubbelbeskattningsavtalet och andra skatteregler för att behålla och utvidga svensk sjöfart samt skapa fler arbetstillfällen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-06-01 Anmäld: 2011-06-01 Besvarad: 2011-06-09 Svar anmält: 2011-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-09)