EHEC-smittan och livsmedelskontrollen

Skriftlig fråga 2010/11:567 av Niemi, Pyry (S)

Niemi, Pyry (S)

den 1 juni

Fråga

2010/11:567  EHEC-smittan och livsmedelskontrollen

av Pyry Niemi (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den ökande EHEC-smittan, som eventuellt kan spåras till gurka, sallad eller tomat har lett till att en person avlidit i Sverige och många fler i Tyskland. Under de här omständigheterna är det ytterst angeläget att livsmedelskontrollen och smittspårningen fungerar nationellt samt inom EU. Obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel är en viktig grund för att kunna spåra smitta, givetvis i kombination med andra insatser.

Med anledning av ovan nämnda ställer jag följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att öka möjligheter till en förstärkt livsmedelskontroll och livsmedelsspårning inom EU, som säkerställer att hälsofarliga livsmedel inte säljs till konsumenterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-01 Anmäld: 2011-06-01 Besvarad: 2011-06-08 Svar anmält: 2011-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-08)