Arbetslöshet bland unga som är födda utomlands

Skriftlig fråga 2010/11:565 av Dingizian, Esabelle (MP)

Dingizian, Esabelle (MP)

den 1 juni

Fråga

2010/11:565 Arbetslöshet bland unga som är födda utomlands

av Esabelle Dingizian (MP)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Enligt nya uppgifter från SCB saknar var tredje person (33 procent) mellan 19 och 24 år som är födda utomlands jobb. För tre år sedan var det ungefär var femte person (22 procent). Arbetslösheten bland svenskfödda stiger inte lika snabbt. 2008 var 15 procent arbetslösa mot 21 procent förra året. Dubbelt så stor andel av de utrikesfödda mellan 15 och 24 år är långtidsarbetslösa. Problemet med ungdomsarbetslöshet är således större bland utlandsfödda än bland svenskfödda.

Att många inte fullföljt sin gymnasieskola är en förklaring, som i sig bör studeras. Men långt ifrån all arbetslöshet bland unga utlandsfödda kan förklaras med brist på utbildning, till exempel måste vi våga se den diskriminering som finns på den svenska arbetsmarknaden.

Min fråga till integrationsminister Erik Ullenhag är:

Avser statsrådet att ta initiativ till en fördjupad analys av det ovan nämnda problemet, så att relevanta insatser kan komma till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-01 Anmäld: 2011-06-01 Besvarad: 2011-06-08 Svar anmält: 2011-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-08)