Oljeutvinning på Gotland

Skriftlig fråga 2010/11:562 av Fridolin, Gustav (MP)

Fridolin, Gustav (MP)

den 27 maj

Fråga

2010/11:562 Oljeutvinning på Gotland

av Gustav Fridolin (MP)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Ett oljeföretag har fått tillstånd enligt minerallagen att undersöka förutsättningarna för oljeutvinning på norra Gotland. I bygden har olja tidigare utvunnits, och med de stigande oljepriserna finns förhoppningar om att sådana fyndigheter som tidigare inte var ekonomiskt lönsamma att exploatera nu ska vara det. Att stigande oljepriser leder till utvinning av smutsigare fossila bränslen och utvinning med stora miljörisker är en farhåga som diskuteras globalt. Undersökningarna på Gotland visar att samma problematik finns också här i Sverige. Utan en politik som aktivt styr bort från fossil energi så finns det anledning till oro – något inte minst gotlänningarna, i exempelvis Rute socken, i dag känner av. Oljeutvinning i området hotar allvarligt bygdens näringar, såsom jordbruket och ekoturism. Invånare påpekar att ett eventuellt läckage till vattnet vid prospektering eller utvinning skulle kunna få mycket allvarliga miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Näringsministern har inlett en översyn av minerallagen, men tidigare sagt att det inte är aktuellt att låta översynen omfatta frågan om kommunalt veto mot fossil utvinning eller förbud av fossil utvinning.

Mot bakgrund av de pågående undersökningarna på Gotland vill jag ändå fråga näringsministern om hon är beredd att låta utreda frågan om förbud mot utvinning av fossila bränslen i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-27 Anmäld: 2011-05-30 Svar anmält: 2011-06-14 Besvarad: 2011-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-14)