GMO-potatisen amflora

Skriftlig fråga 2010/11:561 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 27 maj

Fråga

2010/11:561 GMO-potatisen amflora

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

För drygt ett år sedan sattes den första genmanipulerade potatisen i svensk jord. Potatisen amflora har modifierats för att producera stärkelse till bland annat pappersindustrin. Man har även tillsatt en antibiotikaresistens i potatisen. Ansvaret för odlingarna ligger hos företaget Plant Science Sweden som ägs av tyska jätten Basf.

Enligt EU:s lagstiftning gäller försiktighetsprincipen, det vill säga ingen GMO-växt som eventuellt kan utgöra en risk för miljö eller hälsa får tillåtas. Enligt Världshälsoorganisationen och Europeiska läkemedelsmyndigheten kan amflora utgöra ett hot mot den grupp antibiotika som är viktig i kampen mot allvarliga sjukdomar. Det norska naturvårdsverket (Direktoratet for naturforvaltning) kräver nu att amflora förbjuds i Norge. Grekland, Österrike, Luxemburg, Italien och Ungern har redan förbjudit odling av potatisen och Ungern har stämt EU-kommissionen för att ha godkänt GMO-potatisen utan tillräcklig riskbedömning.

Plant Science Sweden/Basf vill nu återuppta odlingen av GMO-potatisen i Norrbotten.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljöministern Andreas Carlgren:

Avser miljöministern att följa försiktighetsprincipen och därmed verka för ett stopp för ytterligare odling av GMO-potatisen amflora?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-27 Anmäld: 2011-05-30 Besvarad: 2011-06-08 Svar anmält: 2011-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-08)