Minskat trafikarbete för att nå miljömål

Skriftlig fråga 2010/11:557 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 27 maj

Fråga

2010/11:557 Minskat trafikarbete för att nå miljömål

av Jens Holm (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den 10 maj 2011 avkunnade EU-domstolen sin dom i mål C479/10 mellan Europeiska kommissionen och Sverige. Sverige döms för att ha underlåtit att uppfylla sina skyldigheter när det gäller gränsvärden för PM10 i luften under flera års tid.

Samtidigt visar statistik att vägtrafikens utsläpp av växthusgaser har ökat med ca 10 procent sedan 1990, trots mer energi- och bränslesnåla fordon. Ett minskat trafikarbete är nödvändigt för att nå miljömålen. Det kan till exempel ske genom offensiva satsningar på kollektivtrafik och stopp för byggande av nya vägar.

Tyvärr verkar den borgerliga regeringens samt de regionala och lokala politikernas politik gå i helt motsatt riktning. En chockhöjning av Stockholms kollektivtrafiktaxa är aviserad, motorvägsprojektet Förbifart Stockholm drivs igenom trots kritik från bland annat Naturvårdsverket och få konkreta satsningar görs för att underlätta ett ökat cyklande i Stockholm.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att miljömålen nås genom att minska det totala trafikarbetet i Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-27 Anmäld: 2011-05-30 Svar anmält: 2011-06-07 Besvarad: 2011-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-07)