Könsuppdelad statistik

Skriftlig fråga 2010/11:555 av Qarlsson, Annika (C)

Qarlsson, Annika (C)

den 26 maj

Fråga

2010/11:555 Könsuppdelad statistik

av Annika Qarlsson (C)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Socialstyrelsen och SKL tar i samarbete fram Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det är ett oerhört viktigt verktyg för att kunna se om det skiljer i vård mellan kön och var det sker. För att det är ett så viktigt verktyg finns också kravet i svensk statistikförordning § 14 där det står att ”individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta”. Det ryktas att det tagits beslut om att 2011 års upplaga av Öppna jämförelser inte ska könsuppdelas. Mot bakgrund av statistikförordningen antar jag att det är ett missförstånd och önskar socialministerns försäkran om att de öppna jämförelserna i enlighet med statistikförordningen ska redovisas könsuppdelad.

Är det socialministerns avsikt att de öppna jämförelserna av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet ska könsuppdelas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-26 Anmäld: 2011-05-30 Besvarad: 2011-06-01 Svar anmält: 2011-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-01)