Esrange och den nationella tilldelningen på 2,3-gigahertzbandet

Skriftlig fråga 2010/11:554 av Holma, Siv (V)

Holma, Siv (V)

den 26 maj

Fråga

2010/11:554 Esrange och den nationella tilldelningen på 2,3-gigahertzbandet

av Siv Holma (V)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Esrange Space Center utanför Kiruna är en viktig forskningsinfrastruktur av stor nationell och internationell betydelse. Den bidrar också till en positiv diversifiering av arbetslivet och är en stark kunskapsintensiv del av Norrbottens arbetsmarknad. Just nu pågår ett arbete på Post- och telestyrelsen kring den framtida användningen av 2,3-gigahertzbandet. Planen är att 2,3-gigahertzbandet ska bli fritt från den 1 januari 2012.

Sker detta kommer verksamheten vid Esrange i fara, något som rimmar illa med regeringens tal om forskning och innovation i världsklass.

Den användning som 2,3-gigahertzbandet har i samband uppsändning av sondraketer och stratosfärballonger och användningen av bandet i samband med kommunikationen med satelliter kommer att störas och allvarligt skada Esrange möjligheter i framtiden. 

Min fråga till statsrådet Anna-Karin Hatt blir därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i denna fråga för att verksamheten i Esrange inte ska hotas utan kunna fortsätta att växa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-26 Anmäld: 2011-05-30 Besvarad: 2011-06-01 Svar anmält: 2011-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-01)