Skattemoral

Skriftlig fråga 2010/11:552 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 26 maj

Fråga

2010/11:552 Skattemoral

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Regeringen har föreslagit Björn Savén till vice ordförande i Vattenfall. Efter att olika medier uppmärksammat hans skatteaffärer har Savén dragit tillbaka sin kandidatur. Björn Savén har som ordförande i riskkapitalbolaget IK Investment Partners byggt en stor del av sin förmögenhet på avancerad skatteplanering.

Vänsterpartiet menar att det är helt orimligt att personer som inte har för avsikt att betala skatt och på olika sätt placerar pengar i skatteparadis ska företräda medborgarna i deras företag.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Peter Norman:

Vilket är statsrådets ställningstagande och avsikter när det gäller regler och kodex för uppträdandet i skattehänseende hos företrädare för statliga bolag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-26 Anmäld: 2011-05-30 Besvarad: 2011-06-01 Svar anmält: 2011-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-01)