Elmarknadsinspektionen och elnätsbolagen

Skriftlig fråga 2010/11:551 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 26 maj

Fråga

2010/11:551 Elmarknadsinspektionen och elnätsbolagen

av Lars Mejern Larsson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Den senaste tiden har elnätsbolagens nättariffer varit ett hett debattämne. Å ena sidan står konsumenterna med behovet av långsiktiga spelregler för hushållsekonomin. Å andra sidan är det elnätsbolagens avkastningskrav och deras behov av ett rörligt system för att korrigera den prisutveckling som sker på elmarknaden i stort.

Tidigare under våren anmodades elnätsbolagen av Elmarknadsinspektionen att ansöka om en intäktsram för beräkning av elnätstarifferna för de kommande åren. Men så sent som den 16 maj 2011 återkom Elmarknadsinspektionen med en begäran om kompletteringar till intäktsramen. Nu vill man även ha in uppgifter som rör elnätsbolagens intäkter och utgifter för flera år framåt i tiden. Denna anmodan hänvisar Elmarknadsinspektionen att man är berättigad att begära i enlighet med 5 kap. 2 § ellagen 1997:857.

Många elnätsbolag uppfattar EI:s agerande som att man skarpt har förändrat spelreglerna för nätbolagen. Den enda förklaring som ges är att Elmarknadsinspektionen har rätt att begära denna komplettering i enlighet med ellagen.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag om närings- och energiministern avser att vidta några åtgärder med anledning av Elmarknadsinspektionens agerande.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-26 Anmäld: 2011-05-30 Svar anmält: 2011-06-14 Besvarad: 2011-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-14)