Konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag

Skriftlig fråga 2010/11:550 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 25 maj

Fråga

2010/11:550 Konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Den 1 januari 2011 trädde den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag i kraft, en lag där kravet på affärsmässiga principer omöjliggör byggandet av nya hyresrätter vilket i sin tur försvårar den viktiga inflyttningen av människor till våra kommuner. Som boende i en liten kommun nära norska gränsen, Årjäng, har jag i mina kommunalpolitiska uppdrag stött på det problem som den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag faktiskt innebär i realiteten.

Min hemkommun har en stor utveckling av framför allt handeln och flera hundra nya jobb planeras inom ett par års sikt då ett nytt köpcenter är under uppbyggnad. Likaså går många av de i dag befintliga arbetstagarna inom olika yrkeskategorier i pension inom en femårsperiod vilket innebär att nya behöver anställas. Dessa möjliga arbetstagare skulle kunna komma inflyttande till Årjäng men detta är nu i farozonen då bostadsbolaget inte ser några som helst möjligheter att bygga nya hyresrätter då det helt enkelt inte går att få ihop ekvationen med marknadsmässiga avkastningskrav samtidigt som stora investeringar görs i byggande av nya bostäder.

Kravet på att bostadsbolagen ska vara vinstsyftande går i rakt motsatt riktning mot det allmännyttiga syftet att kommunen engagerar sig i sina invånares boendemöjligheter.

Jag frågar om statsrådet kommer att vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen i riktning mot att möjliggöra för kommunala bostadsbolag att faktiskt uppfylla det allmännyttiga syftet avseende bostadsförsörjning för kommunens invånare.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-25 Anmäld: 2011-05-30 Besvarad: 2011-06-01 Svar anmält: 2011-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-01)