Pensioner till scenkonstanställda

Skriftlig fråga 2010/11:549 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 25 maj

Fråga

2010/11:549 Pensioner till scenkonstanställda

av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

I maj 2009 presenterade en av regeringen utsedd utredare ett förslag till nytt pensionssystem för de scenkonstanställda.

Förslaget innebär att arbetsmarknadens parter ska ansvara för scenkonstnärernas pensionsvillkor. I likhet med vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Detta förslag emottogs mycket positivt eftersom det skulle lösa samtliga av de problem som länsteatrarna brottas med i dag.

De 19 länsteatrar med uppdraget att främja den regionala och lokala professionella scenkonsten drabbas hårt av det nuvarande systemet. Det är dyrt, orättvist och innebär stora och oförutsägbara kostnader. Med den ordning som nu gäller har inte teatrarna samma möjligheter att anställa frilansande sångare, dansare och musiker på grund av orimligt höga pensionspremier. Denna fråga är långt ifrån ny utan har bollats fram och tillbaka i över tio års tid.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att verka för en lösning på pensionsfrågan för scenkonstanställda inom en snar framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-25 Anmäld: 2011-05-30 Besvarad: 2011-06-01 Svar anmält: 2011-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-01)