Grisnäringen i kris

Skriftlig fråga 2010/11:548 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 25 maj

Fråga

2010/11:548 Grisnäringen i kris

av Hans Hoff (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Grisnäringen befinner sig i kris. Ca 1 200 företagare runt om i vårt land riskerar att behöva lägga ned sin verksamhet. Priset de får för sitt kött är endast runt 10 kronor per kilo, samtidigt som kostnaderna för uppfödning har ökat. Det innebär en förlust för varje kilo kött.

När jag tillsammans med ett par andra riksdagsledamöter från Halland besökte en av de större företagarna i branschen var bilden entydig – företagen går på knäna. Bara under årets första tre månader har 123 grisföretag lagts ned. Vi riskerar att hamna i en situation där hela branschen i Sverige läggs ned om ingenting görs.

Det är knappast en utveckling som konsumenterna vill se. Det är knappast en utveckling som vi politiker vill ha. Och det är definitivt inte ett scenario som är önskvärt för de enligt uppgift 15 000 löntagare som direkt eller indirekt har sin försörjning genom grisnäringen. Den 30 maj till den 1 juni samlas Sveriges Grisföretagare till stämma på Hotell Strandbaden i Falkenberg, de förtjänar ett tydligt svar från regeringen.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att stödja den svenska grisbranschen i den akuta situation den befinner sig i?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-25 Anmäld: 2011-05-30 Besvarad: 2011-06-01 Svar anmält: 2011-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-01)