USA-agenter på svenskt territorium

Skriftlig fråga 2010/11:546 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 24 maj

Fråga

2010/11:546 USA-agenter på svenskt territorium

av Jens Holm (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Att amerikanska myndigheter tar sig friheter på svensk mark är inget nytt. Bland annat har vi fått kännedom om spioneri mot svenska medborgare som utförts av USA:s ambassad.

I helgen har det rapporterats om att amerikanska agenter dessutom agerat på svenskt territorium utan svenska myndigheters vetskap. Detta har uppdagats genom att Säkerhetspolisen upptäckt utländsk verksamhet under ett känsligt spaningsuppdrag och därefter agerat.

Självklart är det oacceptabelt att utländska agenter dels kränker svenskt territorium och dels att man därmed riskerar känsliga svenska operationer. Incidenten innebär en kränkning av den svenska suveräniteten och är därmed mycket allvarlig.

Min fråga till justitieministern blir därför:

På vilket sätt avser justitieministern att försäkra sig om att USA inte fortsätter kränka den svenska suveräniteten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-24 Anmäld: 2011-05-30 Besvarad: 2011-06-01 Svar anmält: 2011-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-01)